Chirurgie

/webconfig/uloziste/bc71887caf4d4b0a364c85d04c8e8e80_50x50.jpg/webconfig/uloziste/b3b9d2f466295f69925d4f1de4ba0477_50x50.jpg/webconfig/uloziste/2e7885d757b9d82ea7c68832690fa1b4_50x50.jpg/webconfig/uloziste/81bc15d3ebe08949f3ca11eaedd08ab5_50x50.jpg/webconfig/uloziste/2d8acd47cdc6217e98f1602cdcccd7b3_50x50.jpg/webconfig/uloziste/77c16f9373529bb6ad66562720a9aa49_50x50.jpg/webconfig/uloziste/455139dc671b0eb0ed14a8e9a6df4e28_50x50.jpg/webconfig/uloziste/45a2690eed0b4c2ca0653aa6dd3695a9_50x50.jpg/webconfig/uloziste/f724482f874f1df7a51396071320e487_50x50.jpg/webconfig/uloziste/88a8965e634feea2d20f722d288a8c89_50x50.jpg/webconfig/uloziste/ab408aae9129f21d92a9cb4cc4075f02_50x50.jpg/webconfig/uloziste/ebd41ffa5959b23fa32d12db645aeb66_50x50.jpg/webconfig/uloziste/50fcc96bcb679e6f54a8d4510a222659_50x50.jpg/webconfig/uloziste/b8471e671a134e47d1621ac429e10344_50x50.jpg/webconfig/uloziste/9363c2668867d891ddaf91bdbd81f007_50x50.jpg/webconfig/uloziste/e442687c1c60a6ba9c934ecbf6b499d8_50x50.jpg/webconfig/uloziste/0193153ff49a6245a27a3b54dd77fe80_50x50.jpg/webconfig/uloziste/a83602551ace68e3eca274a3502e0666_50x50.jpg/webconfig/uloziste/848cf6731241dd374701b6d6adeabb7b_50x50.jpg/webconfig/uloziste/81790b075e122be4a9028ad942a4ef2c_50x50.jpg/webconfig/uloziste/4bca817a01da3b6dc981385195b6829d_50x50.jpg/webconfig/uloziste/15301f5711c334990d44e75c15857c1e_50x50.jpg
Chirurgie

Estetická chirurgie360x360

 • Operace očních víček (blefaroplastika)
 • Excize v obličeji
 • Korekce jizev
 • Konzultace

Ambulantní traumatologie a sportovní medicína

 • Tržné rány obličeje
 • Drobné úrazy dětí
 • Uzavřené zlomeniny
 • Sofistikované techniky znecitlivění

Všeobecná chirurgie

 • Operace v režimu jednodenní chirurgie
 • Ambulantní výkony

 

Ambulantní traumatologie

Chirurgické ošetření drobných úrazů u dětí360x360

Dětem věnujeme v našem zařízení zvláštní pozornost. Ze zkušenosti s vlastními dětmi i na základě komunikace s psychology jsme přesvědčeni, že první zkušenosti dětí s lékaři formují na dlouhou dobu (někdy i do dospělosti) jejich vzájemný vztah. Nešetrný a necitlivý přístup při prvním ošetření může komplikovat všechna následná (i banální a nebolestivá ošetření) jak rodičům, tak pediatrům.

 

Esteticky zohledněné ošetření řezných a tržných ran kůže

Uzavřené zlomeniny v oblasti zápěstí a ruky

Jednoduchá poranění šlach v oblasti ruky (ostrá řezná poranění)

Repozice recidivujících luxací kloubů (rameno, češka)

Drobná tržná poranění kůže u dětí, podezření na zlomeniny

 

Upozornění! K ošetření v nemocnici jsou primárně indikováni pacienti s těmito typy úrazů: Rozsáhlejší poranění s masívním zhmožděním měkkých tkání, úrazy spojené s poruchou vědomí, otřesem mozku, úrazy s příznaky vnitřního poranění či většího krvácení, všechny druhy otevřených zlomenin.

 

Sportovní medicína

Diagnostika a léčba poranění při sportu

Léčba bolestivých stavů

Léčba poškození kloubů sportem, prevence progrese artrózy

Diagnostika v oblasti sportovní medicíny je více náročná, než je tomu v případě běžné traumatologie či chirurgie. Sportovní úrazy či postižení nejsou často morfologicky nápadné. Proto je velice důležitá přesná diagnostická technika.

Digitální rentgen umožňuje uchování detailních snímků na magnetickém záznamu (flashdisk). Snímky si tedy může klient odnést s sebou. Digitální záznam rovněž umožňuje druhotné zpracování snímků- použití filtrů, mnohonásobné zvětšení. Tím lze často dodatečně odhalit drobné patologické změny.

 

Všeobecná chirurgie, operace

Diagnostika chirurgických onemocnění

Operace v oboru všeobecná chirurgie

Tyto operace provádíme ve smluvním chirurgickém zařízení – Klinika Dr. Pírka v Mladé Boleslavi. Zařízení bylo postaveno za První republiky jako exkluzivní alternativa poskytování chirurgické péče. Funkcionalistická budova byla několikrát v minulých letech kompletně rekonstruována, aby mohla průběžně naplňovat představy pacientů o vysoce nadstandardním chirurgickém zařízení.

Operace jsou plně hrazeny z prostředků zdravotního pojištění. Podmínkou přijetí do režimu jednodenní chirurgie je z anesteziologického hlediska dobrý zdravotní stav (ASA I,II).

Většinu výkonů provádíme v režimu „ jednodenní chirurgie“. Zařízení je registrováno i pro poskytování náročnějších forem chirurgické péče. Vícedenní hospitalizace pacientů v případě jejich přání není tedy žádným problémem. Kompletní sesterský tým a přítomnost lékaře 24 hodin denně je samozřejmostí.

 

Upozornění! Pro výkony v tomto režimu nejsou vhodní pacienti s: ischemickou chorobou srdeční, cukrovkou, zvýšenou srážlivostí krve, pacienti se špatně léčeným vysokým tlakem, pacienti trpící závažnou formou alergie, psychiatričtí pacienti, pacienti s epilepsií, pacienti se závažnějším onemocněním plic, silní kuřáci, osoby závislé na užívání omamných látek či alkoholu, pacienti nad 70 let (v případě individuálního posouzení lze v tomto bodě učinit výjimku).

 

Operace kýl (ve smluvním zařízení)

Téma: operace kýly bez napětí - operace kýly on-lay technikou pomocí síťky - Lichtensteinova operace - tension free technika

V této kategorii chirurgických výkonů využíváme postupy, které nejsou spojeny s nutností otevírat dutinu břišní - jak je tomu u laparoskopického přístupu. Rovněž není při této technice nutná hluboká anestezie s paralýzou příčně pruhovaných svalů. Významně se tak snižují rizika spojená s vlastní anestezií. U pacientů, kteří se více bojí „narkózy“ než vlastního výkonu, tak můžeme nabídnout operaci ve svodné anestezii („injekce do zad“). Silné bolesti po výkonu jsou spíše výjimečné než obvyklé. Většina pacientů před propuštěním popisuje své pocity v operačním poli jako „mírné tahání “. Tento vjem zcela vymizí asi po 10ti dnech od výkonu. Pracovní neschopnost pro úřednické pozice je do jednoho týdne. Pro fyzicky náročná povolání doporučujeme fyzické šetření 6 týdnů – přestože jsou většinou do týdne bez subjektivních obtíží.

Operace varixů ("křečových žil")

Téma: křečové žíly - laser - radiofrekvence - flebektomie - sklerotizace - operace křečových žil miniinvazivní technikou – varixy – EVLT-RFA-CHIVA

Celkem rozlišujeme 3 úrovně postižení žilního systému:

 • Varixy způsobené selháním (insuficiencí) velké safény – nutná t.zv. krosektomie (s jizvičkou v třísle, vhodná celková anestezie). Alternativou je provedení EVLT či RFA.
 • Varixy způsobené insuficiencí některé ze žilních spojek v úrovni stehna – lze provést ambulantně s následnými převazy na ambulanci – preferovaná CHIVA metodika
 • Drobné ojedinělé varikozity či tzv. „metličky“ – jsou nejčastěji „daní“ za těhotenství. Doporučujeme pouze ambulantní zákrok (CHIVA metoda či sklerotizace) s minimálními nároky na péči po zákroku.

Před vlastním výkonem je každý pacient odeslán na ultrazvukové vyšetření. Na jeho základě vytvoříme přesný plán operace. Patologické větve žilního systemu odstraňujeme z řezů do 5 milimetrů, velice často okolo 3 mm.

Někdy je součástí chirurgického zákroku nutnost odstranění tzv. velké safény (největší žíla podkoží dolní končetiny). Možností jejího odstranění je více (vysokofrekvenční techniky, laserový katetr, klasické odstranění chirurgickou technikou). Prostý výčet jejich předností a nevýhod by mohl být zavádějící. Proto považujeme konzultaci specielně před operací varixů (křečových žil) za velice vhodnou. Zvolením nesprávné techniky může dojít k nenapravitelným systémovým škodám, které vedou k opakovaným logickým recidivám.

Ne všechny technologické nápady či patenty - nitrožilní ošetření větších křečových žil pomocí laseru (EVLT) nebo radiofrekvence (RFA) - přinášejí vždy takový prospěch, jak se tváří. Rádi Vám sdělíme všechna „pro“ a „proti“ a pomůžeme vybrat optimální řešení. Součástí vhodně zvolené techniky může být i několikatisícová úspora finančních prostředků a záchrana estetické budoucnosti postižené oblasti.

 

Operace hemorhoidů, operace žlučníku, ostatní

Všechny větší operace vyžadují podání celkové anestezie a odborný pooperační dohled. Pro bezpečnost prováděných výkonů i výsledky je zásadní stabilita odborných kádrů v zařízení a jeho technické vybavení. Klinika Dr Pírka se nestala naší „operační základnou „ náhodou. Všichni lékaři z tohoto zařízení jsou bez výjimky mými dlouholetými profesními přáteli a kolegy. V jejich kolektivu jsem pracoval mnoho let a nikdy jsem nemusel pochybovat o jejich vysoké profesní i lidské úrovni.

Myslím, že v určitém slova smyslu nemá toto zařízení v České republice obdoby. Především tím myslím zmíněnou kádrovou stabilitu a kontinuitu. Díky současným potomkům Dr Pírka bylo možné rozvinout koncept medicíny, jejíž prioritou není zisk či kvantita. Cíle leží na dlouhodobém horizontu a nejcennější komoditou je dobré jméno zařízení mezi pacienty i lékaři.

Aktuální informace
Informace o nepřítomnosti lékaře

Milí pacienti,
MUDr. Jan Tišer NEORDINUJE v těchto dnech
pátek 16. 11. a pondělí 19. 11.
sestra přítomna od 7:30 do 12:00 hod.

ZÁSTUP MUDr. Jan Psutka, tel. 466 651 555,
Poliklinika KOLF, č. dv. 139,
Masarykovo náměstí 2667, Pardubice
OH: denně 7:30 –12:00 hod.,
odpolední Út 13:00-18:00, Čt 13:00-16:00 hod.

Děkujeme za pochopení

Parkování

Pro pacienty kliniky na soukromém parkovišti u budovy jsou vymezena 4 parkovací místa.

dark

Kontaktujte nás

logo_spodni_listaChirurgické centrum
Estetická chirurgie
Akreditované očkovací centrum
Všeobecné lékařství

MUDr. Jan Tišer
Kyjevská 303
Pardubice-Pardubičky
530 03

centrum@medicalgate.cz
Recepce: +420 466 513 287
Praktický lékař Pardubice