/webconfig/uloziste/bc71887caf4d4b0a364c85d04c8e8e80_50x50.jpg/webconfig/uloziste/b3b9d2f466295f69925d4f1de4ba0477_50x50.jpg/webconfig/uloziste/2e7885d757b9d82ea7c68832690fa1b4_50x50.jpg/webconfig/uloziste/81bc15d3ebe08949f3ca11eaedd08ab5_50x50.jpg/webconfig/uloziste/2d8acd47cdc6217e98f1602cdcccd7b3_50x50.jpg/webconfig/uloziste/77c16f9373529bb6ad66562720a9aa49_50x50.jpg/webconfig/uloziste/455139dc671b0eb0ed14a8e9a6df4e28_50x50.jpg/webconfig/uloziste/45a2690eed0b4c2ca0653aa6dd3695a9_50x50.jpg/webconfig/uloziste/f724482f874f1df7a51396071320e487_50x50.jpg/webconfig/uloziste/88a8965e634feea2d20f722d288a8c89_50x50.jpg/webconfig/uloziste/ab408aae9129f21d92a9cb4cc4075f02_50x50.jpg/webconfig/uloziste/ebd41ffa5959b23fa32d12db645aeb66_50x50.jpg/webconfig/uloziste/50fcc96bcb679e6f54a8d4510a222659_50x50.jpg/webconfig/uloziste/b8471e671a134e47d1621ac429e10344_50x50.jpg/webconfig/uloziste/9363c2668867d891ddaf91bdbd81f007_50x50.jpg/webconfig/uloziste/e442687c1c60a6ba9c934ecbf6b499d8_50x50.jpg/webconfig/uloziste/0193153ff49a6245a27a3b54dd77fe80_50x50.jpg/webconfig/uloziste/a83602551ace68e3eca274a3502e0666_50x50.jpg/webconfig/uloziste/848cf6731241dd374701b6d6adeabb7b_50x50.jpg/webconfig/uloziste/81790b075e122be4a9028ad942a4ef2c_50x50.jpg/webconfig/uloziste/4bca817a01da3b6dc981385195b6829d_50x50.jpg/webconfig/uloziste/15301f5711c334990d44e75c15857c1e_50x50.jpg

Chirurgie

Estetická chirurgie360x360

  • Operace očních víček (blefaroplastika)
  • Excize v obličeji
  • Korekce jizev
  • Konzultace

Ambulantní traumatologie a sportovní medicína

  • Tržné rány obličeje
  • Drobné úrazy dětí
  • Uzavřené zlomeniny
  • Sofistikované techniky znecitlivění

Všeobecná chirurgie

  • Operace v režimu jednodenní chirurgie
  • Ambulantní výkony

 

Ambulantní traumatologie

Chirurgické ošetření drobných úrazů u dětí360x360

Dětem věnujeme v našem zařízení zvláštní pozornost. Ze zkušenosti s vlastními dětmi i na základě komunikace s psychology jsme přesvědčeni, že první zkušenosti dětí s lékaři formují na dlouhou dobu (někdy i do dospělosti) jejich vzájemný vztah. Nešetrný a necitlivý přístup při prvním ošetření může komplikovat všechna následná (i banální a nebolestivá ošetření) jak rodičům, tak pediatrům.

 

Esteticky zohledněné ošetření řezných a tržných ran kůže

Uzavřené zlomeniny v oblasti zápěstí a ruky

Jednoduchá poranění šlach v oblasti ruky (ostrá řezná poranění)

Repozice recidivujících luxací kloubů (rameno, češka)

Drobná tržná poranění kůže u dětí, podezření na zlomeniny

 

Upozornění! K ošetření v nemocnici jsou primárně indikováni pacienti s těmito typy úrazů: Rozsáhlejší poranění s masívním zhmožděním měkkých tkání, úrazy spojené s poruchou vědomí, otřesem mozku, úrazy s příznaky vnitřního poranění či většího krvácení, všechny druhy otevřených zlomenin.

 

Sportovní medicína

Diagnostika a léčba poranění při sportu

Léčba bolestivých stavů

Léčba poškození kloubů sportem, prevence progrese artrózy

Diagnostika v oblasti sportovní medicíny je více náročná, než je tomu v případě běžné traumatologie či chirurgie. Sportovní úrazy či postižení nejsou často morfologicky nápadné. Proto je velice důležitá přesná diagnostická technika.

Digitální rentgen umožňuje uchování detailních snímků na magnetickém záznamu (flashdisk). Snímky si tedy může klient odnést s sebou. Digitální záznam rovněž umožňuje druhotné zpracování snímků- použití filtrů, mnohonásobné zvětšení. Tím lze často dodatečně odhalit drobné patologické změny.

 

Všeobecná chirurgie, operace

Diagnostika chirurgických onemocnění

Operace v oboru všeobecná chirurgie

Tyto operace provádíme ve smluvním chirurgickém zařízení – Klinika Dr. Pírka v Mladé Boleslavi. Zařízení bylo postaveno za První republiky jako exkluzivní alternativa poskytování chirurgické péče. Funkcionalistická budova byla několikrát v minulých letech kompletně rekonstruována, aby mohla průběžně naplňovat představy pacientů o vysoce nadstandardním chirurgickém zařízení.

Operace jsou plně hrazeny z prostředků zdravotního pojištění. Podmínkou přijetí do režimu jednodenní chirurgie je z anesteziologického hlediska dobrý zdravotní stav (ASA I,II).

Většinu výkonů provádíme v režimu „ jednodenní chirurgie“. Zařízení je registrováno i pro poskytování náročnějších forem chirurgické péče. Vícedenní hospitalizace pacientů v případě jejich přání není tedy žádným problémem. Kompletní sesterský tým a přítomnost lékaře 24 hodin denně je samozřejmostí.

 

Upozornění! Pro výkony v tomto režimu nejsou vhodní pacienti s: ischemickou chorobou srdeční, cukrovkou, zvýšenou srážlivostí krve, pacienti se špatně léčeným vysokým tlakem, pacienti trpící závažnou formou alergie, psychiatričtí pacienti, pacienti s epilepsií, pacienti se závažnějším onemocněním plic, silní kuřáci, osoby závislé na užívání omamných látek či alkoholu, pacienti nad 70 let (v případě individuálního posouzení lze v tomto bodě učinit výjimku).

 

Operace kýl (ve smluvním zařízení)

Téma: operace kýly bez napětí - operace kýly on-lay technikou pomocí síťky - Lichtensteinova operace - tension free technika

V této kategorii chirurgických výkonů využíváme postupy, které nejsou spojeny s nutností otevírat dutinu břišní - jak je tomu u laparoskopického přístupu. Rovněž není při této technice nutná hluboká anestezie s paralýzou příčně pruhovaných svalů. Významně se tak snižují rizika spojená s vlastní anestezií. U pacientů, kteří se více bojí „narkózy“ než vlastního výkonu, tak můžeme nabídnout operaci ve svodné anestezii („injekce do zad“). Silné bolesti po výkonu jsou spíše výjimečné než obvyklé. Většina pacientů před propuštěním popisuje své pocity v operačním poli jako „mírné tahání “. Tento vjem zcela vymizí asi po 10ti dnech od výkonu. Pracovní neschopnost pro úřednické pozice je do jednoho týdne. Pro fyzicky náročná povolání doporučujeme fyzické šetření 6 týdnů – přestože jsou většinou do týdne bez subjektivních obtíží.

OPERACE KŘEČOVÝCH ŽIL (VARIXŮ)

CHIVA METODA - MODIFIKOVANÝ ZPŮSOB

V našem zařízení provádíme operaci křečových žil způsobem, který je dobře zavedený ve Spojených státech a Kanadě. Hlavním důvodem oblíbenosti této metody je větší potřeba pacientů vrátit se v co nejkratší době do pracovního procesu i vyšší míra finanční spoluúčasti pacientů na léčbě v USA. Pacienti se pak více zajímají o efektivitu zákroku a zdravotnická zařízení jsou v rámci reálné soutěže nucena bojovat o svoji konkurenceschopnost.

Výhody CHIVA metody spočívají v šetrné technice uplatňované ve vztahu k některým důležitým strukturám, které se nalézají v podkoží. Při operaci nedochází k poškození lymfatických cév, ani drobných nervů. Modřiny nejsou rozsáhlé a otoky končetiny po operaci nejsou běžné. Výkon se provádí mikrochirurgickými nástroji z drobných řezů 5 mm širokých podle plánu, který je definován na základě ultrazvukového vyšetření žil dolních končetin. Při výkonu jsou zachovány ty části žilního řečiště, které brání zpětnému toku krve a jsou tak vytvořeny optimální předpoklady k udržení fyziologických poměrů, které brání recidivě onemocnění.

Nevýhody této metody mají spíše nemedicínský důvod – výkon je časově náročný – ač je jemný a bezbolestný. Obvykle trvá 1,5 hodiny. Při extenzivní povaze práce v nemocnicích v ČR a jednotné úhradě zákroku bez ohledu na kvalitu výkonu, neexistuje motivace ke změně. Rovněž je výkon poněkud více závislý na zručnosti a zkušenosti operatéra.

Zákrok se provádí ambulantně, je bezbolestný díky lokální anestezii. Často není nutná pracovní neschopnost, pacient musí po ošetření nosit elastické obinadlo či speciální punčochu. Před vlastním výkonem je každý pacient odeslán na ultrazvukové vyšetření. Na jeho základě vytvoříme přesný plán operace.

 

Operace hemorhoidů, operace žlučníku, ostatní

Všechny větší operace vyžadují podání celkové anestezie a odborný pooperační dohled. Pro bezpečnost prováděných výkonů i výsledky je zásadní stabilita odborných kádrů v zařízení a jeho technické vybavení. Klinika Dr Pírka se nestala naší „operační základnou „ náhodou. Všichni lékaři z tohoto zařízení jsou bez výjimky mými dlouholetými profesními přáteli a kolegy. V jejich kolektivu jsem pracoval mnoho let a nikdy jsem nemusel pochybovat o jejich vysoké profesní i lidské úrovni.

Myslím, že v určitém slova smyslu nemá toto zařízení v České republice obdoby. Především tím myslím zmíněnou kádrovou stabilitu a kontinuitu. Díky současným potomkům Dr Pírka bylo možné rozvinout koncept medicíny, jejíž prioritou není zisk či kvantita. Cíle leží na dlouhodobém horizontu a nejcennější komoditou je dobré jméno zařízení mezi pacienty i lékaři.

Aktuální informace

Milí pacienti,

MUDr. Jan Tišer

NEORDINUJE

v pátek 26. dubna

bude přítomna sestra od 7:30 do 12:00 hod.

Děkujeme za pochopení

Parkování

Pro pacienty kliniky na soukromém parkovišti u budovy jsou vymezena 4 parkovací místa.

dark

Kontaktujte nás
antispam
Odeslat formulář

logo_spodni_listaChirurgické centrum
Estetická chirurgie
Akreditované očkovací centrum
Všeobecné lékařství

MUDr. Jan Tišer
Kyjevská 303
Pardubice-Pardubičky
530 03

centrum@medicalgate.cz
Recepce: +420 466 513 287
Praktický lékař Pardubice