/webconfig/uloziste/bc71887caf4d4b0a364c85d04c8e8e80_50x50.jpg/webconfig/uloziste/b3b9d2f466295f69925d4f1de4ba0477_50x50.jpg/webconfig/uloziste/2e7885d757b9d82ea7c68832690fa1b4_50x50.jpg/webconfig/uloziste/81bc15d3ebe08949f3ca11eaedd08ab5_50x50.jpg/webconfig/uloziste/2d8acd47cdc6217e98f1602cdcccd7b3_50x50.jpg/webconfig/uloziste/77c16f9373529bb6ad66562720a9aa49_50x50.jpg/webconfig/uloziste/455139dc671b0eb0ed14a8e9a6df4e28_50x50.jpg/webconfig/uloziste/45a2690eed0b4c2ca0653aa6dd3695a9_50x50.jpg/webconfig/uloziste/f724482f874f1df7a51396071320e487_50x50.jpg/webconfig/uloziste/88a8965e634feea2d20f722d288a8c89_50x50.jpg/webconfig/uloziste/ab408aae9129f21d92a9cb4cc4075f02_50x50.jpg/webconfig/uloziste/ebd41ffa5959b23fa32d12db645aeb66_50x50.jpg/webconfig/uloziste/50fcc96bcb679e6f54a8d4510a222659_50x50.jpg/webconfig/uloziste/b8471e671a134e47d1621ac429e10344_50x50.jpg/webconfig/uloziste/9363c2668867d891ddaf91bdbd81f007_50x50.jpg/webconfig/uloziste/e442687c1c60a6ba9c934ecbf6b499d8_50x50.jpg/webconfig/uloziste/0193153ff49a6245a27a3b54dd77fe80_50x50.jpg/webconfig/uloziste/a83602551ace68e3eca274a3502e0666_50x50.jpg/webconfig/uloziste/848cf6731241dd374701b6d6adeabb7b_50x50.jpg/webconfig/uloziste/81790b075e122be4a9028ad942a4ef2c_50x50.jpg/webconfig/uloziste/4bca817a01da3b6dc981385195b6829d_50x50.jpg/webconfig/uloziste/15301f5711c334990d44e75c15857c1e_50x50.jpg

Praktické lékařství, očkování a pracovní lékařství

Profil ordinace praktického lékaře:

Zaměření na komplexní služby, silné diagnostické zázemí - kompletní laboratorní biochemická diagnostika.

 • Dispenzarizace pacientů s hypertenzí, ischemickou chorobou srdeční, diabetem II. typu.
 • Zařazení v programu zvyšování kvality lékařské péče (AKORD – VZP).
 • Možnost telefonického objednání.

Strukturovaný systém ordinačních hodin, minimalizace čekání.

Preventivní prohlídky

V kategorii prevence jsou prováděny:

 • preventivní prohlídky pojištěnců kmenově registrovaných v M-Gate klinice (dle aktuálních předpisů 1x za 2 roky)
 • preventivní prohlídky zaměstnanců našich smluvních partnerů

Minimální rozsah prohlídek je vymezen mírou pracovních rizik dle příslušného rozhodnutí krajského hygienika. Rozsah prohlídek nad tento rámec omezen není a závisí pouze na požadavcích klienta.

 • Prevence na vyžádání pojištěnců neregistrovaných v zařízení.

Tyto služby jsou prováděny za přímou úhradu dle platného ceníku v rámci patřičné legislativní normy. V rámci této služby má pojištěnec právo konzultace na jakékoli zdravotnické téma, po neomezenou dobu. V případě potřeby může požadovat i UZ vyšetření, laboratorní analýzu krve, magnetickou rezonanci končetin, digitální rentgen skeletu. Tuto službu nejčastěji poskytujeme v rámci nezávislého posudku či v případě vyčerpání zákonného nároku na bezplatnou péči (občané s omezeným pojistným plněním, občané ze zahraničí, pojištěnci se zájmem o základní preventivní prohlídky častěji než 1x za 2 roky.

Speciální profil ordinace

 • Léčba bolesti zad a axiálního skeletu

Tvoří zvláštní kapitolu služeb zařízení. Náš program je zaměřen na pacienty s akutním typem bolestí zad. Akutními bolestmi rozumíme obtíže, které netrvají setrvale déle než měsíc. Mohou to být i bolesti, které se vyskytují opakovaně. Ve většině případů se nám daří identifikovat příčinu neurologickou analýzou a obtíže okamžitě odstranit tzv. kořenovým opichem. V této metodě máme dvacetiletou zkušenost.

 • Izometrická manipulace

Jedná se o velice specifickou formu „napravení“ zad či jiné části páteře. Při této proceduře není uplatňováno žádné násilí, manipulace není bolestivá. Zákrok je vysoce efektivní u různých typů „blokády“ zad.

 

Očkování

243x171Jsme jediné očkovací centrum v Pardubicích, kde očkujeme každý den a bez čekání

 • očkování do zahraničí a běžná doporučená očkování
 • vystavování mezinárodních očkovacích průkazů
 • zastoupení při jednáních s medicínskými autoritami v zahraničí (úrazy, závažné změny zdravotního stavu)

Očkování před cestou do zahraničí a doporučená očkování

V rámci těchto výkonů Vám rádi sdělíme naše stanoviska a pomůžeme s doporučením přiměřeného rozsahu očkování. I když ročně očkujeme velké množství cestovatelů, není to hlavní předmět naší činnosti. S odstupem času zjišťujeme, že díky tomu si můžeme dopřát určitý luxus a doporučovat klientům pouze ta očkování, která mají pro danou lokalitu racionální smysl. Naopak nad rámec možností jiných očkovacích center pomáháme telemetricky našim klientům v zahraničí (mimo jiné jsou to i konzultace v případě úrazů, nemocí či komunikace s jinými lékaři v zahraničí - v rámci zastoupení klienta).

Služba je placena dle aktuálního ceníku a je nutné si ji vyžádat před cestou do zahraničí. V případě úrazu či nemoci Vám poskytneme kvalifikovanou radu, ev. vstoupíme do komunikace s lékaři v zahraničí.

Komunikační jazyky: angličtina, němčina

S ohledem na některá specifika vakcinace u dětí jejich očkování neprovádíme a odkazujeme na pediatry či na vysoce specializovaná očkovací centra (např. Prof. MUDr. Jiří Beran, Centrum očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové).

Bližší informace o nemocech, vakcínách, destinacích a očkovacích schématech www.vakciny.net

 

Pracovní lékařství

Spolupráce s podniky v rámci zdravotní preventivní péče

Preventivní prohlídky zaměstnanců našich smluvních partnerů.

Minimální rozsah prohlídek je vymezen mírou pracovních rizik dle příslušného rozhodnutí krajského hygienika. Rozsah prohlídek nad tento rámec omezen není a závisí pouze na požadavcích klienta.

Ordinace je vybavena pro provádění dílčích specifických vyšetření běžně požadovaných hygienikem (vyšetření očí ve štěrbinové lampě, psychotesty pro řidiče z povolání, chladové testy u pracovníků v riziku vibrací apod.).

 • Komunikace v anglickém a německém jazyce.
 • Zastoupení při jednáních s medicínskými autoritami v zahraničí

 

Reference

Tractebel Engineering

tractebel_engineering

R.D. Engineering

r_d_engineering

Insico

243x171

DCM klinika

243x171

ITEAD

243x171

1SPZ a. s.
Tyflocentrum

243x171

T-String

243x171

Aktuální informace
Parkování

Pro pacienty kliniky na soukromém parkovišti u budovy jsou vymezena 4 parkovací místa.

dark

Kontaktujte nás
antispam
Odeslat formulář

logo_spodni_listaChirurgické centrum
Estetická chirurgie
Akreditované očkovací centrum
Všeobecné lékařství

MUDr. Jan Tišer
Kyjevská 303
Pardubice-Pardubičky
530 03

centrum@medicalgate.cz
Recepce: +420 466 513 287
Praktický lékař Pardubice