/webconfig/uloziste/bc71887caf4d4b0a364c85d04c8e8e80_50x50.jpg/webconfig/uloziste/b3b9d2f466295f69925d4f1de4ba0477_50x50.jpg/webconfig/uloziste/2e7885d757b9d82ea7c68832690fa1b4_50x50.jpg/webconfig/uloziste/81bc15d3ebe08949f3ca11eaedd08ab5_50x50.jpg/webconfig/uloziste/2d8acd47cdc6217e98f1602cdcccd7b3_50x50.jpg/webconfig/uloziste/77c16f9373529bb6ad66562720a9aa49_50x50.jpg/webconfig/uloziste/455139dc671b0eb0ed14a8e9a6df4e28_50x50.jpg/webconfig/uloziste/45a2690eed0b4c2ca0653aa6dd3695a9_50x50.jpg/webconfig/uloziste/f724482f874f1df7a51396071320e487_50x50.jpg/webconfig/uloziste/88a8965e634feea2d20f722d288a8c89_50x50.jpg/webconfig/uloziste/ab408aae9129f21d92a9cb4cc4075f02_50x50.jpg/webconfig/uloziste/ebd41ffa5959b23fa32d12db645aeb66_50x50.jpg/webconfig/uloziste/50fcc96bcb679e6f54a8d4510a222659_50x50.jpg/webconfig/uloziste/b8471e671a134e47d1621ac429e10344_50x50.jpg/webconfig/uloziste/9363c2668867d891ddaf91bdbd81f007_50x50.jpg/webconfig/uloziste/e442687c1c60a6ba9c934ecbf6b499d8_50x50.jpg/webconfig/uloziste/0193153ff49a6245a27a3b54dd77fe80_50x50.jpg/webconfig/uloziste/a83602551ace68e3eca274a3502e0666_50x50.jpg/webconfig/uloziste/848cf6731241dd374701b6d6adeabb7b_50x50.jpg/webconfig/uloziste/81790b075e122be4a9028ad942a4ef2c_50x50.jpg/webconfig/uloziste/4bca817a01da3b6dc981385195b6829d_50x50.jpg/webconfig/uloziste/15301f5711c334990d44e75c15857c1e_50x50.jpg

Praktické lékařství, očkování a pracovní lékařství

Profil ordinace praktického lékaře:

Zaměření na komplexní služby, silné diagnostické zázemí - kompletní laboratorní biochemická diagnostika.

 • Dispenzarizace pacientů s hypertenzí, ischemickou chorobou srdeční, diabetem II. typu.
 • Zařazení v programu zvyšování kvality lékařské péče (AKORD – VZP).
 • Možnost telefonického objednání.

Strukturovaný systém ordinačních hodin, minimalizace čekání.

Preventivní prohlídky

V kategorii prevence jsou prováděny:

 • preventivní prohlídky pojištěnců kmenově registrovaných v M-Gate klinice (dle aktuálních předpisů 1x za 2 roky)
 • preventivní prohlídky zaměstnanců našich smluvních partnerů

Minimální rozsah prohlídek je vymezen mírou pracovních rizik dle příslušného rozhodnutí krajského hygienika. Rozsah prohlídek nad tento rámec omezen není a závisí pouze na požadavcích klienta.

 • Prevence na vyžádání pojištěnců neregistrovaných v zařízení.

Tyto služby jsou prováděny za přímou úhradu dle platného ceníku v rámci patřičné legislativní normy. V rámci této služby má pojištěnec právo konzultace na jakékoli zdravotnické téma, po neomezenou dobu. V případě potřeby může požadovat i UZ vyšetření, laboratorní analýzu krve, magnetickou rezonanci končetin, digitální rentgen skeletu. Tuto službu nejčastěji poskytujeme v rámci nezávislého posudku či v případě vyčerpání zákonného nároku na bezplatnou péči (občané s omezeným pojistným plněním, občané ze zahraničí, pojištěnci se zájmem o základní preventivní prohlídky častěji než 1x za 2 roky.

Speciální profil ordinace

 • Léčba bolesti zad a axiálního skeletu

Tvoří zvláštní kapitolu služeb zařízení. Náš program je zaměřen na pacienty s akutním typem bolestí zad. Akutními bolestmi rozumíme obtíže, které netrvají setrvale déle než měsíc. Mohou to být i bolesti, které se vyskytují opakovaně. Ve většině případů se nám daří identifikovat příčinu neurologickou analýzou a obtíže okamžitě odstranit tzv. kořenovým opichem. V této metodě máme dvacetiletou zkušenost.

 • Izometrická manipulace

Jedná se o velice specifickou formu „napravení“ zad či jiné části páteře. Při této proceduře není uplatňováno žádné násilí, manipulace není bolestivá. Zákrok je vysoce efektivní u různých typů „blokády“ zad.

 

Očkování

243x171Jsme jediné očkovací centrum v Pardubicích, kde očkujeme každý den a bez čekání

 • očkování do zahraničí a běžná doporučená očkování
 • vystavování mezinárodních očkovacích průkazů
 • zastoupení při jednáních s medicínskými autoritami v zahraničí (úrazy, závažné změny zdravotního stavu)

Očkování před cestou do zahraničí a doporučená očkování

V rámci těchto výkonů Vám rádi sdělíme naše stanoviska a pomůžeme s doporučením přiměřeného rozsahu očkování. I když ročně očkujeme velké množství cestovatelů, není to hlavní předmět naší činnosti. S odstupem času zjišťujeme, že díky tomu si můžeme dopřát určitý luxus a doporučovat klientům pouze ta očkování, která mají pro danou lokalitu racionální smysl. Naopak nad rámec možností jiných očkovacích center pomáháme telemetricky našim klientům v zahraničí (mimo jiné jsou to i konzultace v případě úrazů, nemocí či komunikace s jinými lékaři v zahraničí - v rámci zastoupení klienta).

Služba je placena dle aktuálního ceníku a je nutné si ji vyžádat před cestou do zahraničí. V případě úrazu či nemoci Vám poskytneme kvalifikovanou radu, ev. vstoupíme do komunikace s lékaři v zahraničí.

Komunikační jazyky: angličtina, němčina

S ohledem na některá specifika vakcinace u dětí jejich očkování neprovádíme a odkazujeme na pediatry či na vysoce specializovaná očkovací centra (např. Prof. MUDr. Jiří Beran, Centrum očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové).

Bližší informace o nemocech, vakcínách, destinacích a očkovacích schématech www.vakciny.net

 

Pracovní lékařství

Spolupráce s podniky v rámci zdravotní preventivní péče

Preventivní prohlídky zaměstnanců našich smluvních partnerů.

Minimální rozsah prohlídek je vymezen mírou pracovních rizik dle příslušného rozhodnutí krajského hygienika. Rozsah prohlídek nad tento rámec omezen není a závisí pouze na požadavcích klienta.

Ordinace je vybavena pro provádění dílčích specifických vyšetření běžně požadovaných hygienikem (vyšetření očí ve štěrbinové lampě, psychotesty pro řidiče z povolání, chladové testy u pracovníků v riziku vibrací apod.).

 • Komunikace v anglickém a německém jazyce.
 • Zastoupení při jednáních s medicínskými autoritami v zahraničí

 

Reference

Tractebel Engineering

tractebel_engineering

R.D. Engineering

r_d_engineering

Insico

243x171

DCM klinika

243x171

ITEAD

243x171

1SPZ a. s.
Tyflocentrum

243x171

T-String

243x171

Aktuální informace

Oznámení pacientům M-Gate kliniky

Vážení pacienti,
Provoz M-Gate kliniky zůstává zajištěn bez omezení a souhlasí s ordinačními hodinami uvedenými na adrese našeho WEBu - WWW.medicalgate.cz

S ohledem na aktuální směrnice MZ prosím omezte maximálně návštěvy ordinace především v tomto smyslu:

 • Recepty pro pravidelně užívané léky Vám rádi zašleme elektronicky na Váš mobil, či na mobil Vašeho příbuzného. Recept můžete dále sami přeposlat k vyzvednutí spřízněné osobě ( vnuk, dcera …)
 • Neschopenky Vám rovněž rádi vystavíme elektronicky. V případě infekčních onemocnění prosím kontaktujte ordinaci striktně telefonicky. Pozorně se Vás vyptáme na příznaky a obtíže a zašleme Vám případně elektronickou cestou recept na léky.
 • Nenavštěvujte prosím ordinaci ani jiná veřejná prostranství s jakýmikoli příznaky infekčního onemocnění – teploty, bolesti kloubů, kašel, rýma a ctěte vyhlášení parametrů karantény od autorit krizového managementu.
 • V případě i běžného nachlazení se důsledně separujte od svého okolí, nesdílejte se svými blízkými společné prostory, přijměte sami k jejich ochraně vyhlášená bezpečnostní opatření .
 • S ohledem na velké množství telefonátů do naší ordinace prosím formulujte přednostně svá přání do SMS zpráv na číslo 734582909. Postupně se Vám sami ozveme.
Parkování

Pro pacienty kliniky na soukromém parkovišti u budovy jsou vymezena 4 parkovací místa.

dark

Kontaktujte nás

logo_spodni_listaChirurgické centrum
Estetická chirurgie
Akreditované očkovací centrum
Všeobecné lékařství

MUDr. Jan Tišer
Kyjevská 303
Pardubice-Pardubičky
530 03

centrum@medicalgate.cz
Recepce: +420 466 513 287
Praktický lékař Pardubice